دانستنی های برق

کنترل هوشمند آبیاری قطره ای

کنترل هوشمند آبیاری

مدیریت و کنترل هوشمند سیستم آبیاری قطره ای کنترل هوشمند آبیاری قطره ای، قابلیت خودکار کردن این سیستم می باشد که در این سال های اخیر، در اراضی…

ریموت کنترل پمپ آب

کنترل راه دور پمپ آب

کنترل از راه دور پمپ آب ریموت کنترل پمپ آب از جمله دستگاه های کاربردی برای هوشمند سازی آبیاری فضای سبز و مکانیزه کردن سیستم آبیاری گلخانه ها…