تازه ها

شیر برقی گاز ایمن ضد انفجار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز چیست ؟ شیر برقی گاز ایمن ضد انفجار با استفاده از برق و نیروی مغناطیسی عمل میکند . شیربرقی یک سیم پیچیست که در اطراف…