همه پست هاAdmin01

کنترل هوشمند آبیاری قطره ای

کنترل هوشمند آبیاری

مدیریت و کنترل هوشمند سیستم آبیاری قطره ای کنترل هوشمند آبیاری قطره ای، قابلیت خودکار کردن این سیستم می باشد که در این سال های اخیر، در اراضی…

ریموت کنترل پمپ آب

کنترل راه دور پمپ آب

کنترل از راه دور پمپ آب ریموت کنترل پمپ آب از جمله دستگاه های کاربردی برای هوشمند سازی آبیاری فضای سبز و مکانیزه کردن سیستم آبیاری گلخانه ها…

شیر برقی گاز ایمن ضد انفجار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز چیست ؟ شیر برقی گاز ایمن ضد انفجار با استفاده از برق و نیروی مغناطیسی عمل میکند . شیربرقی یک سیم پیچیست که در اطراف…