چشم الکترونیک برای حیوانات

چشم الکترونیک وزنی برای حیوانات و پرندگان

یکی از اجزای دزدگیر ساختمان که برای تشخیص خطر استفاده می شود چشم الکترونیک است.اما در بعضی ساختمان ها که حیوانات اهلی نگهداری می کنند چشم الکترونیک معمولی باعث خطاهای فراوان می شود لدا لازم است در این شرایط از چشم الکترونیک وزنی استفاده شود.

قابلیت تنظیم چشم وزنی

چشم الکترونیک وزنی با قابلیت تنظیم اجسام زیر 20 کیلوگرم مانند سگ ، گربه ، پرنده را نمی بیند و هیچگونه هشدار نمی دهد اما اگر انسان که بطور حتم بالای 20 تا 30 کیلوگرم هست را در حین خطر تشخیص می هد و هشدار به دزدگیر داده می شود.

چشم الکترونیک وزنی

 

انواع چشم الکترونیک وزنی

چشم الکترونیک وزنی در دو مدل فضای داخلی و فضای بیرونی وجود دارد و مورد استفاده قرار میگیرد و معمولا قابلیت تنظیم وزن از 10 تا 30 کیلوگرم حساسیت را دارند.

سوالی که مطرح میشود این است که وقتی یک سگ ۳۰ کیلوگرمی یا بیشتر یا حیوانی یا پرنده ای از جلوی آن می گذرد هم فعال میشود ؟ خیر زیرا این چشم ها حجم را هم در نظر میگیرند و نسبت به حجم هم حساس هستند که دقیق تر باشند و وقتی یک انسان از جلوی انها گذر میکند باعث فعال شدن آنها میشوند.

Tell Us What You Think
4خوب0بهترین2فوق العاده1عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید