سالانه و بیشتر در فصول سرد سال با استفاده بیشتر از بخاری گازی و پکیج نشت گاز منوکسید کربن جان بسیاری از افراد را به سادگی میگیرد. این اتفاق ناخوشایند که به مرگ خاموش شهرت یافته است بدلیل اینکه هیچ گونه بو یا مزه یا رنگ ندارد بسیار خطرناک و کشنده است بطوری که حتی با وحود مقدار کم منوکسید کربن در زمان زیاد حالت های تهوع و سرگیجه به شخص دست می دهد و در ادامه ممکن است به مرگ وی منجر شود.
گاز مونوکسید کربن حاصل احتراق ناقص گاز شهری یا سایر مواد اشتعال زا می باشد.

هشدار دهنده منوکسید کربن
منوکسید کربن رنگ و بو ندارد و بسیار خطرناک است!


گاز مونوکسید کربن بدون بو ، رنگ و مزه می باشد و بسیار سمی است. به لحاظ مشخصات فیزیکی غیر قابل لمس است که خطر آن به مراتب بیشتر خواهد بود به طوریکه اکثر قربانیان این گاز در خواب به کام مرگ ابدی فرو می روند. به همین علت لقب قاتل خاموش یا قاتل نامریی را به آن داده اند.

جدول زیر  نشان دهنده نوع عوارض در تراکم های مختلف گاز مونوکسید کربن می باشد.

نرمال/هوای پاک
0 ppm
ماکزیمم مقدار مجاز در کوتاه مدت
9 ppm
امکان عوارض جسمانی در طولانی مدت
10-24 ppm
ماکزیمم مقدار مجاز در 8 ساعت کار روزانه
25 ppm
ماکزیمم مقدار مجاز در کارگاهها
50 ppm
سر درد ساده پس از یک الی دو دقیقه
100 ppm
سر گیجه ، حالت تهوع و سر درد پس از دو الی سه ساعت
200 ppm
سردرد،تهوع پس از 1 الی 2 ساعت و خطر مرگ در 3 ساعت
400 ppm
سردرد،تهوع و سرگیجه در45 دقیقه،غش و از دست دادن هوشیاری بعد1ساعت
مرگ در 2 الی 3 ساعت
800 ppm
از دست دادن هوشیاری پس از 1 ساعت ، مرگ در 2 ساعت
1000 ppm
سر درد ، تهوع و سرگیجه پس از 20 دقیقه ، مرگ در 1 الی 2 ساعت
1600 ppm
سردرد،تهوع و سرگیجه در 5 الی 10 دقیقه ، از دست دادن هوشیاری پس از 30 دقیقه
مرگ در 1 ساعت
3200 ppm
مرگ در 30 دقیقه
6400 ppm
صدمات فیزیولوژیکی ناگهانی ، غش کردن و مرگ در یک الی سه دقیقه
12800 ppm

توجه : وجود فقط 2% گاز مونوکسید کربن در محیط باعث مرگ فرد در کمتر از 2 دقیقه می شود
لطفا هشدارهای ایمنی را جدی بگیرید…

شما می توانید با تهیه هشدار دهنده نشت گاز مونوکسید کربن از خطرات مرگ خاموش با منوکسید کربن و گاز متان در امان بمانید.
مشاهده انواع هشدار دهنده نشت گاز

Tell Us What You Think
0خوب0بهترین1فوق العاده1عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید