کنترل فاز کتابی برنا یکی از کوچکترین و کاربردی ترین کنترل فاز های تولید شده در ایران است که در جاهایی که فضای کمی برای نصب کنترل فاز وجود دارد بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ضمن اینکه کنترل فاز کتابی برنا همان کارایی کنترل فاز های دیگر را نیز دارد.

در اینجا قصد داریم نحوه سیم بندی کنترل فاز کتابی برنا را با مدارکنتاکتوری توضیح دهیم:

ابتدا سه سیم فاز را به ترمینال های R و S و T متصل کنید . سپس نول را به ترمینال MP متصل کنید. سپس از یکی از فازها یک سیم به ترمینال شماره 15 کنترل فاز متصل کنید و از ترمینال شماره 18 یک سیم به بوبین کنتاکتور A1 متصل نمایید.

در A2 بوبین کنتاکتور نیز سیم نول متصل می شود. با این سیم بندی فرمان کنترل فاز به بوبین کنتاکتور مشخص شده است.

توجه : در این سیم بندی فقط اتصالات کنترل فاز کتابی برنا به کنتاکتور توضیح داده شده است.

Tell Us What You Think
0خوب0بهترین1فوق العاده2عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید