مدار فرمان خروجی کنترل پیامکی به کنتاکتور

برای قطع و وصل کردن مصرف کننده های جریان بالا توسط دستگاه اس ام اس کنترل می توان از کنتاکتور استفاده نمود و با توجه به استفاده از کنتاکتور هیچگونه محدودیتی برای قطع ووصل کردن جریان های کم و زیاد وجود نخواهد داشت.

کنتاکتور
کنتاکتور تک فاز و سه فاز

در شکل ارائه شده نحوه متصل کردن خروجی دستگاه کنترل پیامکی به مدار فرمان کنتاکتور مشاهده می گردد.
در جلوی هر خروجی اس ام اس کنترل یک ترمینال سه خانه با مشخصات NO-COM-NC مشاهده می شود که پیچ های NO-COM مانند یک کلید در مسیر مصرف کننده که در اینجا بوبین کنتاکتور می باشد قرار می گیرد و با ارسال پیامک به سیمکارت داخل دستگاه کنترل پیامکی خروجی مورد نظر را می توانید روشن یا خاموش نمایید و با توجه به شکل مورد نظر کنتاکتور نیز روشن یاخاموش می شود.

با هر بار فرمان دادن به دستگاه کنترل پیامکی و قطع و وصل کنتاکتور گزارش روشن یا خاموش شدن کنتاکتور بوسیله پیامک به مدیر آن اطلاع داده می شود.
در صورتیکه هر یک از دستگاههای کنترل پیامکی تک الکتریک را تهیه نمایید می توانید خروجی آن را مطابق شکل مذکور به کنتاکتور متصل نمایید. و از راه دور و بدون محدودیت قاصله کنتاکتور را روشن یا خاموش نمایید.

Tell Us What You Think
1خوب2بهترین1فوق العاده2عالی1بد1خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید