اخباری درباره مغناطیسی شدن بدن برخی افراد بعد از تزریق واکسن کرونا منتشر شد . بسیاری این اخبار را شایعه دانستند و برخی نیز معتقد بودند این اتفاق واقعا رخ داده است. اما به راستی این واقعه چگونه ممکن است؟ا

آهن ربای انسانی

مغناطیس انسانی به توانایی مورد ادعای برخی از اشخاص اطلاق می شود که در آن، اجسام جذب پوست بدن آن ها می شود. به افرادی که به گفته خودشان دارای چنین توانایی هستند “آهن ربای انسانی” گفته می شود.

هر چند اکثر این افراد قادر هستند اجسام فلزی را به پوست خود بچسبانند، علاوه بر فلز اجسامی از جنس های گوناگون همچون شیشه، سرامیک، چوب و پلاستیک نیز امکان چسبیدن به پوست این افراد را دارند. افزون بر این، اجسام بدون خواص فرومغناطیس همچون برنج و آلومینیوم نیز چنین قابلیتی دارند.

جذب اشیا
جذب اشیا

نیروی مغناطیسی در بدن!

از نظر علمی هیچ کدام از ادعا هایی که در رابطه با داشتن نیروی مغناطیسی در بدن انسان می شود، صحیح نبوده و این موضوع هیچ ارتباطی با نیروی مغناطیس ندارد، بلکه تنها نوعی سوءبرداشت از فیزیک و مفاهیم آن است. در واقع این پدیده به علت پوست چسبنده این افراد رخ می دهد.

به اعتقاد دانشمندان اگر شخصی قادر باشد علاوه بر فلز، اجسام غیرفلزی را نیز به بدنش بچسباند، این پدیده ارتباطی با نیروی مغناطیس ندارد.

همانطور که گفته شد از نظر علمی چیزی به عنوان میدان مغناطیسی و مغناطیس در بدن این افراد وجود ندارد.

میدان مغناطیسی در بدن

وجود میدان مغناطیسی در بدن این افراد با وسایلی نظیر قطب نما قابل آزمایش است که محققان با استفاده از همین وسایل وجود میدان مغناطیسی در بدن این افراد را رد کرده اند.

پوست چسبنده

افرادی که می توانند چیز های زیادی را به بدن خود بچسبانند در واقع فقط پوست چسبنده ای دارند، نه میدان مغناطیسی. زیرا آن ها اشیای غیر فلزی که جذب میدان مغناطیسی نمی شوند را نیز به بدن خود می چسبانند.

Tell Us What You Think
0خوب0بهترین2فوق العاده0عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید