کرونا از چین در حال سرایت به تمام دنیاست و بیش از 120 کشور تاکنون درگیر کرونا شده اند اما داروی کرونا تا این لحظه با پیگیری دانشمندان دنیا تنها در حد تست و آزمایش است ولی امید ساخت واکسن یا داروی کرونا قوت گرفته است . در ایران نیز موسسات داروسازی در تلاشند با کمک دانشمندان ایرانی سریعتر پاسخ مثبتی از این تحقیقات دریافت نمایند سایر کشور ها مانند آلمان و آمریکا نیز در تکاپوی ساخت دارو کرونا هستند. و امیدواریم در طی ماه های آینده این دارو در سطح وسیع در دنیا توزیع شود و بشریت را از استرس کرونا و این بیماری نجات دهد.

Tell Us What You Think
0خوب0بهترین2فوق العاده0عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید