حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با ۲۱درصد افزایش ۱۸۳۵۴۰۰ تومان تعیین شد

چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ امشب با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.

جزئیات رشد دستمزد به شرح زیر است:
افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد
بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان
مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال
حقوق ماهیانه: ۱۸/۳۵۴/۲۷۰ ریال
پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان
مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان
به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال

بر اساس اعلام محمد شریعتمداری برای سایر سطوح میزان افزایش ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال خواهد بود.

Tell Us What You Think
0خوب0بهترین0فوق العاده0عالی0بد4خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید