برای قطع و وصل لوازم برقی وقتی صحبت از زمان می شود تایمر و ساعت فرمان را باید استفاده نمود. اگر بخواهیم یک وسیله برقی راس ساعت های مورد نظر روشن و خاموش شوند باید حتما از ساعت فرمان استفاده کنیم و تایمرهای معمولی برای اینکار مناسب نیست مثلا سوپر تایمر قابلیت برنامه ریزی در ساعت های مختلف برای روشن و خاموش خودکار را ندارند اما ساعت فرمان بطور معمول قابل برنامه ریزی بصورت روزانه ، هفتگی یا ماهانه هستند که وقتی در مد تکرار هم قرار بگیرند بصورت روزانه ، هفتگی یا ماهانه برنامه ای که به آن داده شده است را تکرار میکند.

اما در تایمر معمولی یا سوپر تایمر این قابلیت وجود ندارد و بطور معمول می توان گفت سوپر تایمر در یک زمان محدود قابلیت برنامه پذیری دارد مثلا در یک تایم روشن و یک تایم دیگر خاموش شود و این عمل تکرار شود بطور مثال 5 دقیقه روشن و 100 دقیقه خاموش شود که این تایم ها نیز قابل تغییر هستند ولی همانطور که توضیح دادیم سوپر تایمر قابلیت تنظیم بصورت هفتگی و ماهانه ندارد و بطور کلی راس ساعت قطع ووصلی انجام نمی دهد و البته در داخل سوپر تایمر هم باطری وجود ندارد تا در صورت قطع برق ادامه زمان گیری را انجام دهد و برای استارت مجدد نیاز به تحریک دستی می باشد. اما در تمام ساعت فرمان ها باطری بک آپ وجود دارد تا بتوانند اولا ساعت رسمی را در خود ذخیره نمایند ثانیا در صورت قطع و وصل برق تایم گیری بهم نخورد و این از مزایا ساعت فرمان نسبت به سوپر تایمر می باشد.

Tell Us What You Think
1خوب0بهترین0فوق العاده0عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید