بهار بی اعتنا به کرونا می آید

قدم به قدم به بهار 1399 نزدیک می‌شویم، طبیعت و شکوفه‌های بهاری بی اعتنا به ویروس کرونا که این روز‌ها با بوی عید یکی شده است روال عادی خود را می‌گذرانند و زمین مرده را زنده می‌کنند.

رویش مجدد شکوفه‌های درختان این نوید را می‌دهند که زمستان با سردی و سفیدی اش رو به پایان است و اکنون نوبت آن رسیده که بار دیگر بهار در طبیعت خودنمایی کند.

با آرزوی سلامتی و تندرستی همه مردم کره زمین در جنگ با کرونا و با انگیزه و به دور از هیاهوی ویروس کرونا به استقبال بهار و نو شدن می رویم .

Tell Us What You Think
0خوب0بهترین0فوق العاده1عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید