موسیقی 8 بعدی ساخته شده توسط رام رحمان در تکنولوژی ۸D – IAJ FUND

آهنگ هندی رام رحمان را می بایست فقط با هندزفری گوش کنید.
اولین بار شما این آهنگ را با سر خود می شنوید.
شما احساس می کنید که موسیقی خارج از گوشی نیست.

لطفا با هدفون آهنگ 8 بعدی رام رحمان را گوش کنید و از این موسیقی لذت ببرید

پیش بسوی هندوستان…

Tell Us What You Think
2خوب0بهترین18فوق العاده3عالی0بد0خیلی بد

0 نظر

یک پیام بگذارید